Branding

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

User Bar First

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

TARİH

Antik çağın büyük tarihçisi Heredot, Thassos’u M.Ö. 5inci yüzyılın sonlarında ziyaret etmiş olup, adanın adını Fenikeli Thassos’tan aldığından bahseder. Kendisi, kardeşi Kadmos ile birlikte bir sefer düzenlemişler ve Giritli tüccarlar veya korsanlar tarafından kaçırılan kızkardeşleri Evropi’yi (Avrupa’yı) bulmaya çıkmışlar. Evropi’yi bulamamışlar. Ancak her biri bir memleket bulup oraya sürekli olarak yerleşmiş. Kadmos Thiva’yı kurmuş, Thassos ise Kuzey Ege’deki muhteşem bir adaya yerleşmiş ve bu ada kurucusundan THASSOS adını almış. Bulduğu ağaç, bembeyaz mermer ve adanın bağrında sakladığı altının bolluğundan etkilenen Thassos yoldaşlarıyla birlikte, yeryüzündeki bu cennet parçasına yerleşmeye karar vermişler. Başkalarına göre, adını “Dasos” (orman) kelimesinden almış olabilir. Adanın diğer isimleri İdonis, altının bolluğundan dolayı Hrysi (Yunanca’da altın anlamına gelir), açık gökyüzünden dolayı İerii (Havadar) ve Aithria (Açık hava)’dır.

Son yıllardaki kazıların bulguları, m.ö. 2000’den çok öncesinde insan varlığına şahitlik etmektedir. Sotiros’da (m.ö. 2500), Maries ve Astris’de (m.ö. 10.000) prehistorik beldeler mevcuttur. Parosluların sürekli ikamet ettiği m.ö. 700’e kadar, Thassos’tan birçok komşu halkı gelip geçmiş. Paroslular Fenikeli – Thassos’lulara, istilacı Trakları kovmalarına yardımcı olmak için gelmişlerdir. Paroslular zaferden sonra, tıpkı geçmişte Fenikelilerin yaptığı gibi, adanın kendilerine sunabileceği güzellikleri değerlendirmişler ve buraya sürekli olarak yerleşmişlerdir. Çalışkanlıkları ve tutkularıyla adayı kalkındıranlar Paroslular olmuştur. Zengin üretim kaynaklarını kullanmışlardır. Bol miktarda beyaz mermer sadece önemli devlet binaları ve tapınakların inşası için değil, ihracat için de kullanılmıştır. Karşı sahile birçok koloni kurmuşlardır ve bunlar hepsi birlikte “Thassion Ipeiros” olarak anılmıştır. Kısa sürede büyük bir ekonomik güce dönüşmüştür. Ürünleri o zamanın bilinen dünyasına dolup taşmıştır. Tatlı içimi olan şarabı aromasıyla “sarhoş” etmiş. “Thassos Şarabı” çok meşhur olmuş ve Sempozyumlarda seçkin bir ürün olarak sunulmuş. “Elma kokulu Thassoslunun (şarabının) Hios şarabından sonra en iyi şarap olduğuna ve bütün üzüntüleri kovduğuna inanıyorum ben...” (Athinaios). Şarap ile sirke ticaretini düzenleyen en eski kanun burada bulunmuştur (m.ö. 5inci yy).

Para birimi güçlü olarak değerlendirilmiştir, zira altın ve gümüş maden ocakları büyük pazarlarda en yüksek teminatı sunarlar. Bu paralardan bazıları gerçek birer sanat eseridir. Önemli oymacılar adanın gücünü Akdeniz ve Karadeniz’de tanıtmayı üstlenirler. Bu dönemde adaya akan zenginlik, zamanının zengin kamu ve özel binalarını bugün ziyaret eden herkese bariz görünür. Dur durak bilmeyen ekonomik gelişimi diğer şehirlerin ve özellikle Atina’nın kıskanmasına neden olur. Bazen Atinalıların yanında, bazen Lakedemonların yanında Peloponnisos Savaşına karışır. Atinalı komutan Kimon, üç yıllık kuşatmanın sonunda şehri ele geçirir ve Thassosluları, güçlerinin simgesi olan görkemli surlarını yıkmaya mecbur eder. Ada insan gücü açısından büyük kayba uğrar, ekonomik açıdan çöker. Büyük İskender’in babası 2nci Filippos adayı Makedonya’ya katar. Thassoslular büyük mareşal Büyük İskender’i Asya’ya yaptığı büyük sefere katılırlar. Makedon komutanın başarısına onlar da ordu ve savaş gemileriyle katkıda bulunurlar.

Romalıların gelişi, Atinalılarla Ispartalılardan çok çeken Thassoslular için bir rahatlamadır. Romalı lejyonları özgürlükçü güç olarak kabul etmişlerdir. Yeni süper güç lehine bir hatıra para birimi dahi kesmişlerdir. Yine küçük bir ekonomik refah yaşar. Romalılara şükranlarını göstermek için zafer kemerleri, imparator heykelleri dikerler. Bugün bile kullanılan Avgoustos ismi belki de o dönemden kalmadır.

Bizans döneminde mutlak çöküş gelir. Ege Denizinde kontrolsüz bir şekilde hareket eden kalabalık korsanların yemi olur. Vandallar, Normandiyalılar, Cenevizliler, Venedikliler bir zamanların görkemli adasında terör estirir. Nüfusu büyük oranda azalır. Kalanlar, kılıçtan ve köle pazarlarından kurtulmak için adanın iç kısımlarına çekilirler. Şöhretli geçmişin gölgeleri artık her yerde olan yıkıntılarda dolaşmaktadır. Bir zamanlar neşeli olan ada köşelerini ölüm sessizliği bürümüştür. Bir zamanlar bilinen dünyanın her bir yerinden tezgahtarlarının neşe ile gelişimi dokudukları şehri hiçbir şekilde anımsatmamaktadır.

FATILUSI Venedik ailesinin 1353’lerdeki varlığı adaya küçük bir ivme katar, ancak 1455’lerde Osmanlılar tarafından ele geçirilir ve yine karanlığa dalar. Tıpkı diğer fethedilen yerler gibi, Thassos da bütün alanlarda yokluğa, fakirliğe ve durağanlığa itilir. Toprak işlenmez, ticaret yok olur, vergiler katlanılmaz hale gelir, moraller çöker. Bütün bunlar, artı Osmanlıların getirdiği aşağılama, bir zamanlar kesin gözüyle bakılan gelişim yerine çaresizliği getirir. Thassos adasının,Sultana verdiği hizmetler karşılığında, minnettarlık göstergesi olarak Mısır Valisi Mehmet Ali’ye verildiği 1813 tarihinden sonra durum değişir. Mehmet Ali 1769’da Kavala’da doğmuştur. Sözlü geleneğe göre, Thassos’un Rahoni bölgesinde Argyri Karapanagioti ailesi tarafından yetiştirilmiştir. Daha sonra Osmanlılar tarafından kovalanarak yine Yunanlı velinimetlerine sığınacaktır. Kurtuluş nedenini unutmayacak ve daha sonra hayatın başarı basamaklarını tırmanırken sevdiği adanın kendi yetkisine verilmesinin yolunu bulacaktır. Çok yönlü hayırseverliği eziyet çekmiş olan halka bir nefes verecektir. Dolayısıyla 1874’de kadar topluluk özgürlükleri kapsayan özel bir yönetim şekli geçerlidir. Her ne kadar, diğer işgal altındaki yerler gibi, baskıcı Osmanlı yönetimi hakim olmasa da, Hatzigiorgi liderliğinde 1821 Ayaklanmasına katılır.

THASSOS’UN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI

18 Ekim 1912. Thassos özgürlüğüne kavuşur. Yüzbaşı Kontaratos liderliğindeki bir piyade bölüğü Limenas rıhtımına iner ve özgür Yunan devletinin bayrağını dikerek eziyet çeken Thassoslulara tarif edilmez bir neşe saçar. Köleliğin ağır perdesi kalkar ve Özgürlük rüzgarı eserek, 450 yılı aşkın bir süredir her yeri bürüyen boğucu atmosferi tazeler. O zamandan sonra ada yaratıcılık yolunda istikrarlı adımlarla ve çalışma iştahıyla yürür.

ÖNEMLİ THASSOSLULAR

Antik çağın büyük ressamı Polygnotos’un doğduğu yerdir. Peloponnisos Savaşı esnasındaki üç yıllık kuşatmadan sonra Kimon Thassos’u ele geçirdiğinde, ressamın yeteneğini taktir etmiş ve beraberinde Atina’ya götürmüştür. Eserleri Pikili Stoa’yı, Thiseio’yu senelerce süslemiştir. Eserleri günümüze kadar gelememiştir. Ancak bunlar hakkında Pavsanias’tan bilgi edinmekteyiz.

Antik Yunanistan stadyumlarındaki en büyük atletin, 1600’ün üzerindeki zaferi olan Theagenis’in memleketidir.

Thassos Polygnotos Vagis ile övünür. Dünya çapında ünlü olan heykeltraştır. 1896 yılında Potamia’da doğmuştur. 16 yaşında hırs kanatlarını açmış ve günlerce süren yolculuktan sonra kendisini Amerika’da bulmuştur. Orada çocukluktan beri çok sevgiği şeyle, sanatla ilgilenme fırsatı bulmuştur. Eserleri dünyanın en büyük müzelerini süslemektedir. Bunların bir kısmı doğduğu köy olan Potamia’da bulunmaktadır.

Antik çağlarda tıbbın babası Hipokrat adayı ziyaret etmiş ve burada üç yıl kalmıştır. İklim, rüzgarlar hakkında yazılı notlar ve o güzel dönem hakkında mümkün oldukça tam fikir sahibi olmamıza yarayan başka bilgiler bırakmıştır.

Il s'agit cialis pharmacie cialis de comprendre comment a pu se produire la confusion du produit.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block