Branding

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

User Bar First

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

ИСТОРИЯ

Големият историк на древността Херодот, който посетил Тасос в края на 5и век преди новата ера, споменава, че островът взел името си от финикиеца Тасос. Той, заедно с брат си Кадм, организирали експедиция за да открият сестра си Европа, отвлечена от критяни търговци или пирати. Не успели да открият отвлечената Европа. Всики от тях намерил обаче по едно място, където се установил. Кадм построил Тива и Тасос се установил в един важен остров в северната част на Егейско море, който взел неговото име, ТАСОС. Привлечен от изобилието на дървен материал, от белия мрамор и златото, скрито в недрата на острова, решил заедно със спътниците си да останат завинаги в този земен рай. Според други източници, наименованието на острова може би е произлязло от думата «дасос» – гора, с преобразуване на буквата «д» в «т» – Тасос. Други наименования на острова са Идонис, Хриси, заради златото в недрата му, както и Иерии или Аерия и Етрия, заради чистия небесен свод над него.

Находките от разкопките през последните години, свидетелстват за човешко присъствие много преди 2.000 г. преди новата ера. Съществуват доисторически селища в Сотирос (2500 г. преди новата ера), в Мариес и в Астрис (10.000 г. преди новата ера). До 700 г. преди новата ера, когато се установили за постоянно живеене жители на остров Парос, през Тасос преминали много съседни народи. От Парос дошли да помогнат на финикийците и на жителите на Тасос да прогонят завоевателите Траки. След победата бойците от Парос преценили по достойнство благата, които остров Тасос им осигурявял и решили, както и финикийците преди тях, да се установят завинаги на острова. Островът процъфтява благодарение на работливостта и патоса им. Оползотворили богатите материални източници на острова. Белият мрамор се използвал в изобилие не само за строежа на значими държавни сгради и храмове, но и за износ. Островът създава много колонии на отсрещните брегове и всички заедно образуват КОНТИНЕНТА НА ТАСОС – ТАСИОН ИПИРОС. Скоро се превръща в голяма икономическа сила. Продуктите му напълват пазарите на познатия дотогава свят. Сладкото му вино опиянява с аромата си. «Тасиос инос» е всеизвестно вино и се поднася на Симпозиумите като отбран продукт. «Дири и виното на Тасос с ябълков аромат, вярвам аз, че е още по- добро от всички вина, след виното от Хиос, което прогонва всички мъки...» (Атиней). Тук е бил намерен най- древният закон, който регулира търговията с вино и оцет (5и век преди новата ера).

Паричната монета на Тасос се счита за силна, тъй като златните и сребърни рудници на острова осигуряват възможно най- пълно покритие на големите пазари. Някои от тези монети са истински шедьоври. Най- добрите резбари поемат мисията да представят силата на остров Тасос на пазарите на Средиземноморието и Понт Евксин (Черно море). Богатството, което приидва в този период е повече от явно в наши дни, при едно посещение в руините на някога великолепните държавни и частни сгради. Неудържимият икономически възход поражда завистта на другите полиси, най- вече на Атина. Забърква се в Пелопонеската война ту на страната на Атина ту на Лакедемонците. Атинският стратег Кимон след тригодишна обсада завладява полиса и задължава жителите на Тасос да съборят внушителните крепостни стени, символизиращи силата на острова. Островът заплаща с големи човешки загуби и с икономическа разруха. Филип Втори, бащата на Александър Велики, присъединява остров Тасос към Македония. Жителите на Тасос следват «световния» пълководец, Александър Велики, в големия му поход в Азия. С войска и военни кораби допринасят и те за успеха на македонския стратег.

Идването на ромейците е посрещнато с облекчение от жителите на остров Тасос, преживели толкова беди от Атиняните и Спартанците. Посрещнали ромейските легиони като освободителни сили. Изсекли и възпоменателна монета в чест на новата свръхсила. Островът познава отново малък икономически проблясък. Признателните жители строят триумфални арки и ваят императорски статуи. Не е изключено името Август, което е просъществувало до наши дни, да е остатък от онази епоха.

Пълен упадък настъпва на острова по византийско време. Островът става плячка на многобройни курсари, действащи безконтролно във водите на Егейско море. Вандали, нормандци, генуезци, венецианци всяват страх на острова със славното минало. Населението му намалява драматично. Оцелелите се отдръпват във вътрешността на острова, за да избягнат меча и робските пазари. Сенките на славното минало бродят сред руините, които са навсякъде. Мъртвешка тишина цари в някога радостните краища на острова. Пазарът мъртъв. Не напомня по нищо някогашната пълна с живот част на полиса, където амбулантни търговци от целия тогавашен познат свят създавали радост и прогрес.

Присъствието на венецианската фамилия GATILUSI през 1353 г. дава малък тласък на развитие, но островът е завладян от турците през 1455 г. и отново потъва в мрак. Тасос, както и другите поробени краища живее в неизвестност, бедност и застой във всички области. Земята не се обработва, търговията е фиктивна, данъчното бреме е непосилно, моралният дух е нисък. Всичко това заедно с унижението, наложено от турците, довеждат отчаянието на мястото на някогашния прогрес. Положението се променя след 1813 г. когато остров Тасос минава във владение на управителя на Египет Мехмет Али в знак на признателност за службата му към султана. Мехмет Али се родил в Кавала през 1769 г. Бил отгледан в Рахони на остров Тасос, в семейството на Аргири Карапанайоти, съгласно устни предания. Преследван от турците, отново ще се обърне за помощ към гръцките си благодетели, които го спасяват. Той никога няма да забрави това и когато по- късно се издига успешно по стълбицата на живота, ще намери начин да вземе под своя власт любимия си остров. Многостранната му благотворителна дейност ще даде живителен дъх на измъчените жители на острова. На Тасос се установява специално управление с публични свободи, което продължава до 1874 г. Въпреки, че не е под подтискащия турски режим, както е в други поробени краища, островът участва в Гръцкото въстание през 1821 година, начело с Хаджийоргис.

ОСТРОВ ТАСОС Е СВОБОДЕН

На 18 октомври 1912 г. остров Тасос се освобождава. Една пехотна рота под командването на сержант Кондаратос, дебаркира на кея на Лименас, издигайки знамето на свободната гръцка държава и разпръсквайки нечувана радост сред измъчените жители на остров Тасос. Тежката завеса на робството се вдига и вятърът на Свободата съживява потискащата атмосфера, покрила всичко за повече от 450 години. Оттогава островът напредва стабилно и с желание за работа по пътя на творчеството.

ЗНАЧИМИ ЛИЧНОСТИ, РОДЕНИ НА ОСТРОВА

Родина е на големия художник на древността Полигнот. Когато Кимон завладява остров Тасос след тригодишна обсада по време на Пелопонеската война, оценява високо художника и го взема със себе си в Атина. Произведенията му красят в продължение на много години в Шарения Портик (Пикили Стоа), в района Тисио. Не са запазени негови произведения. За тях знаем от историка Павсаний.

Родина е на най- големия атлет по стадионите на древна Гърция, Теаген, с повече от 1600 победи.

Тасос се гордее с Полигнотос Вагис. Скулптор със световна слава. Роден в село Потамия през 1896 г. На16г възраст разтваря крилете на своите амбиции и след дълго пътуване стига до Америка. Там му се открива възможност да се отдаде с патос на това, което обожава от дете, Изкуството. Произведенията му красят най- големите музеи по света. Част от тях се намират в родното му място, село Потамия.

През древността посетил острова и останал там за три години бащата на медицината Хипократ. Оставил е писмени бележки за климата, ветровете и други сведения, полезни за изграждане на колкото се може по-пълна представа за онази хубава епоха.

Il s'agit cialis pharmacie cialis de comprendre comment a pu se produire la confusion du produit.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block